VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Vitajte na webovej stránke www.hanksome.sk, ktorú spravuje spoločnosť 2DIGIT d.o.o. (ďalej len: spoločnosť). Webová stránka bola vytvorená s účelom informovania širšej verejnosti o spoločnosti a jej aktivitách. Prosíme Vás, aby ste ako návštevník našej webovej stránky rešpektovali všetky nižšie uvedené podmienky. Prezeraním alebo používaním tejto webovej stránky potvrdzujete, že ste si podmienky prečítali, rozumiete im, súhlasíte s nimi a v celku ich prijímate.

Vlastník webovej stránky sa s potrebnou starostlivosťou vynasnaží zabezpečiť presnosť a aktuálnosť údajov, ktoré stránka obsahuje. Zároveň si vyhradzuje právo na to, aby menil obsah webovej stránky alebo ho prestal doplňovať kedykoľvek, bez akéhokoľvek predchádzajúceho oznámenia a nepreberá žiadnu zodpovednosť za opätovné obnovenie webovej stránky. Rovnako môže vlastník webovej stránky kedykoľvek bez akéhokoľvek upozornenia zmeniť služby, výrobky, ceny alebo programy, ktoré sú opísané na webovej stránke. Pred použitím informácií na webovej stránke si overte správnosť údajov o spoločnosti. Použitie ochrannej známky vlastníka webovej stránky je dovolené len s predchádzajúcim dovolením zo strany vlastníka webovej stránky. Všetky texty, obrázky a ďalšie obsahy, ktoré sú zobrazované na webovej stránke, vybral a upravil vlastník webovej stránky a ide o výlučne informatívne údaje, ktoré boli zozbierané s účelom poskytovania služieb spoločnosti 2DIGIT d.o.o..

INTERNETOVÝ OBCHOD HANKSOME.SK

Všeobecné podmienky internetového obchodu sú zostavené v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa (ZVPot) Republiky Slovinsko, Zákonom o ochrane osobných údajov (ZVOP-1) Republiky Slovinsko, Všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a Zákonom o elektronických komunikáciách (ZEKom-1) Republiky Slovinsko, pričom rešpektujú aj medzinárodné kódexy elektronického obchodu (e-commerce).

Všeobecné obchodné podmienky určujú fungovanie internetového obchodu, práva a povinnosti používateľa a internetového obchodu a určujú obchodný vzťah medzi internetovým obchodom a kupujúcim. Kupujúci je viazaný všeobecnými podmienkami, ktoré vstupujú do platnosti v okamihu, kedy sa uskutoční nákup (resp. keď sa pošle internetová objednávka). Kupujúci je po odovzdaní objednávky špeciálne upozornený na všeobecné obchodné podmienky a odoslaním objednávky potvrdzuje, že s nimi bol oboznámený.

Nákup v internetovom obchode Hanksome.sk je možný po registrácii. Pri registrácii je návštevníkovi udelené používateľské meno, ktoré je rovnaké ako jeho e-mailová adresa a heslo. Po registrácii sa návštevník stane používateľom internetového obchodu.

CENY
Všetky ceny v internetovom obchode Hanksome.sk sú uvedené v EUR a obsahujú 20% DPH. Ceny sú platné v okamihu, kedy sa odovzdá objednávka, nemajú vopred určenú platnosť. Ponuka platí až do prerušenia. Zľavy a iné akcie sa spravidla nespočítavajú.

Napriek veľkému úsiliu zabezpečiť čím najaktuálnejšie a najpresnejšie údaje sa môže stať, že je údaj o cene nesprávny. V takom prípade alebo v prípade, že sa cena za výrobok zmení počas spracovávania objednávky, spoločnosť kupujúcemu umožní odstúpenie od objednávky.

SPÔSOB PLATBY
Internetový obchod umožňuje nasledujúce spôsoby platby:

 • Platba po doručení – kupujúci zaplatí doručovateľovi hotovosťou potom, ako mu bol tovar doručený na jeho adresu.
 • Platbou vopred na bankový účet predávajúceho.
 • Platba vopred je možná len po predchádzajúcej dohode a za objednávky v hodnote nad 200 €.

NÁKLADY a DORUČENIE TOVARU

Kupujúci je pri platbe za objednané výrobky povinný pri prevzatí uhradiť aj náklady za poštovné, s výnimkou objednávok jednotlivých výrobkov, ktoré majú pri opise poznámku: „poštovné zahrnuté v cene“ alebo „doprava zadarmo“.

Doručovanie tovaru na území Slovenska prebieha pomocou doručovacej služby GLS. Objednaný tovar vám bude doručený na adresu, ktorú ste uviedli ako doručovaciu adresu. Doručovacia služba si po prevzatí započíta aj províziu za platbu platobného príkazu po cenníku Slovenskej pošty (pri platbe vopred za tieto náklady neplatíte). Doručovanie prebieha väčšinou v dopoludňajšom čase. V prípade, ak zásielku v čase, kedy by mala byť doručená, nemôžete prevziať, môžete si ju neskôr vyzdvihnúť na najbližšej pobočke Slovenskej pošty alebo v balíkomate. V prípade posielania tovaru do krajín Európskej únie sa na prepočítanie provízie používa cenník doručovacej služby, ktorá tovar prevzala. Ak si prajete, aby vám tovar bol doručený rýchlejšie alebo mimo Slovenskej republiky, je potrebné vopred sa o tom dohodnúť telefonicky alebo e-mailom.

Poštovné za posielanie zásielky nezapočítavame.

OBJEDNÁVKA TOVARU A POSTUP NÁKUPU

Kupujúci si tovar môže objednať telefonicky, prostredníctvom e-mailu alebo nákupom v internetovom obchode. V prípade internetového nákupu sa musí návštevník internetového obchodu zaregistrovať ako používateľ. Po registrácii môže používateľ začať s objednávaním. Kupujúci má pred potvrdením objednávky možnosť ešte raz si ju prezrieť a ešte dodatočne meniť vybrané výrobky a ich množstvo. Po potvrdení nákupu môže kupujúci ešte dodatočne vykonať zmeny v objednávke, ak kontaktuje spoločnosť 2DIGIT d.o.o. prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, avšak zmeny sú možné len do okamihu, kedy je tovar odoslaný.

Postup nákupu:

 1. krok: Kupujúci si v ponuke internetového obchodu vyberie požadovaný výrobok a výber potvrdí kliknutím na tlačidlo „pridať do košíka.“ V prípade nákupu viacerých rôznych výrobkov sa postup pri každom výrobku zopakuje. Potom, ako kupujúci skončí s výberom výrobkov, si môže prehliadnuť zhrnutie svojej objednávky. Po prehliadnutí obsahu objednávky môže výber potvrdiť kliknutím na tlačidlo „Ukonči svoj nákup“. Aplikácia bude od používateľa požadovať vnesenie používateľského mena a hesla alebo registráciu. Po úspešnom prihlásení sa postup nákupu uzavrie vybratím spôsobu dopravy a platby a kliknutím na tlačidlo „Potvrď objednávku“.
 2. krok: Po odoslaní objednávky kupujúci prostredníctvom e-mailu obdrží potvrdenie o jej prijatí. V tomto kroku má zákazník opäť možnosť prezrieť si obsah objednávky. V prípade chýb v objednávke má zákazník možnosť objednávku zrušiť. Kupujúci môže objednávku zrušiť do 2 hodín od jej odovzdania prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. V prípade zrušenia objednávky prostredníctvom e-mailu v správe povinne uveďte nasledujúce údaje: v názve správy: Zrušenie objednávky; v obsahu správy: a) názov tovaru b) meno a priezvisko kupujúceho a c) adresa kupujúceho.
 3. krok: V prípade, že kupujúci objednávku nezruší, je objednávka poslaná predávajúcemu na ďalšie spracovanie. Predávajúci po jej prijatí preverí dostupnosť objednaného tovaru a objednávku potvrdí alebo odôvodnene zamietne. Pri potvrdení objednávky predávajúci informuje kupujúceho o predpokladanom termíne doručenia prostredníctvom e-mailu. Ak je tovar na sklade, predávajúci ho v 3 pracovných dňoch vhodne zabalí a balík pošle adresátovi. Spolu s objednaným tovarom kupujúci obdrží aj faktúru.

Kúpna zmluva medzi poskytovateľom a kupujúcim sa uzatvára v okamihu, keď kupujúci potvrdí objednávku (kupujúci obdrží e-mail so statusom Objednávka je potvrdená). Od tohto okamihu sú všetky ceny a ostatné podmienky nákupu fixné a platia pre predávajúceho aj pre kupujúceho. Kúpna zmluva je v elektronickej podobe uložená na serveri spoločnosti.

Registráciu môže používateľ kedykoľvek prerušiť. To vykoná tak, že písomným vyhlásením predávajúcemu oznámi zrušenie registrácie. Pred tým, než podá vyhlásenie o zrušení registrácie, musí používateľ predávajúcemu uhradiť všetky prípadné neuhradené finančné záväzky.

Bezpečnostné upozornenia pri používaní všetkých výrobkov

Pred tým, ako začnete používať akýkoľvek výrobok, nutne si prečítajte návod na použitie. Každý výrobok je potrebné pred používaním bezpečným spôsobom vyskúšať. Ak si nie ste istí, akým spôsobom môžete výrobok vyskúšať alebo si nie ste istí, či je používanie výrobku bezpečné a či vám nemôže spôsobiť materiálne škody alebo škody na zdraví, prosíme vás, aby ste výrobok nepoužívali, oznámili to predávajúcemu a výrobok mu vrátili. Všetky výrobky používate na základe vlastného uváženia a na vlastnú zodpovednosť.

Snažíme sa výrobky opísať a prostredníctvom obrázkov zobraziť čo najpodrobnejšie a najsprávnejšie. Napriek tomu však nemôžeme zaručiť úplnú presnosť všetkých uvedených údajov a obrázkov výrobkov. V prípade nejasností si overte presnosť informácií pri predajcovi.

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Pri zmluvách, ktoré boli uzavreté na diaľku alebo mimo obchodných priestorov, má spotrebiteľ v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa Republiky Slovinsko právo v 14 dňoch nám oznámiť, že odstupuje od zmluvy bez toho, aby musel uviesť dôvod svojho rozhodnutia. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá získa alebo používa tovar a služby na účely, ktoré nesúvisia s jeho pracovnou alebo zárobkovou činnosťou. Možnosť odstúpenia od zmluvy sa teda v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa Republiky Slovinsko NEVZŤAHUJE na právnické osoby.

Kupujúci, ktorý odstúpi od zmluvy alebo objednávky, musí nepoškodený tovar vrátiť v originálnom balení a nezmenenom množstve. V prípade, že predávajúci zistí, že bol vrátený tovar poškodený alebo že vrátené množstvo nesúhlasí, má predávajúci právo zamietnuť odstúpenie od zmluvy, kupujúci je v tom prípade povinný kompenzovať aj prípadnú vzniknutú škodu.

Právo na odstúpenie od zmluvy nemáte v nasledujúcich prípadoch:

 • ak tovar alebo príslušenstvo nie je vrátené v originálnom, nepoškodenom balení a v nezmenenom množstve;
 • ak zariadenie alebo softvér obsahuje používateľove údaje, obrázky, nastavenia;
 • ak je ochranná pečať na tovare poškodená alebo zlomená;
 • ak je poškodený alebo chýbajúci návod na použitie a záručný list výrobku;
 • pri doručení tovaru, ktorý je kvôli svojim vlastnostiam neoddeliteľne spojený s inými predmetmi;
 • pri nákupe batérií, akumulátorových batérií a akumulátorových setov, káblov, žiaroviek, komponentov v prípade, ak bola porušená bezpečnostná pečať alebo v prípade, ak bolo odstránené originálne balenie;
 • pri doručení modelov, ktoré sú už čiastočne alebo kompletne zložené spotrebiteľom;
 • pri nákupe výrobkov na jednorazové použitie, rezervných alebo náhradných častí.

Oznámenie o odstúpení od zmluvy môžete spoločnosti predložiť s jednoznačným vyhlásením, z ktorého je jasné, že odstupujete od zmluvy. Oznámenie o odstúpení nám môžete poslať:

 • písomne na adresu spoločnosti;
 • v elektronickej podobe na [email protected]. V takom prípade vám okamžite potvrdíme prijatie oznámenia o odstúpení od zmluvy;
 • na zadnej časti faktúry, kde označíte, že vraciate výrobok, pričom nám faktúru spolu s výrobkom vrátite na našu adresu.

Podanie vyhlásenia o odstúpení od zmluvy sa považuje za podané včas v prípade, ak ho pošlete v termíne určenom na odstúpenie od zmluvy. Dôkazné bremeno ohľadom uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy v súlade s týmto členom nesie spotrebiteľ.

Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete na tejto adrese:

http://www.pisrs.si/Pis.web/npbDocPdf?idPredpisa=PRAV11915&type=pdf

Ak ste tovar už obdržali a odstúpite od zmluvy, musíte tovar vrátiť na našu adresu do 14 dní od podania oznámenia o odstúpení od zmluvy. Tovar bol vrátený včas v prípade, ak ste ho poslali pred vypršaním 14-denného obdobia na vrátenie výrobku. Výrobky musíte vrátiť nepoškodené v nezmenenom množstve a v originálnom, nepoškodenom balení. Poškodené výrobky, výrobky v zmenenom množstve alebo výrobky v nepôvodnom alebo poškodenom balení nie je možné vrátiť. Tovar vracajte ako balík, nie ako list. K výrobkom, ktoré chcete vrátiť, musíte priložiť aj kópiu faktúry. Budeme vám vďační, ak nám aj vyplníte formulár na vrátenie tovaru na zadnej strane faktúry, aby sa celý postup urýchlil. V prípade odstúpenia od zmluvy kryjete náklady za vrátenie tovaru.

Ak ste za objednaný tovar už zaplatili, vrátime vám celú sumu, ktorú ste nám uhradili v súvislosti s objednávkou okamžite, resp. najneskôr do 14 dní od prijatia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Ak ste tovar už obdržali a odstúpite od zmluvy, musíte tovar vrátiť do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy. V takom prípade vrátenie prijatých platieb zadržíme až do prevzatia vráteného tovaru alebo kým nám nepredložíte dôkaz o tom, že ste tovar poslali späť. Prijaté platby vám vrátime rovnakým spôsobom platby, aký ste použili pri nákupe, s výnimkou prípadov, ak si prajete, aby vám boli peniaze vrátené iným spôsobom. Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob, ako vám vrátiť peniaze, je prevodom na váš osobný bankový účet. V prípade, že sa rozhodnete pre tento spôsob vrátenia, vás prosíme, aby ste nám oznámili číslo vášho osobného účtu alebo ho napísali do formulára na vrátenie tovaru, ktorý nájdete na zadnej strane faktúry.

Odporúčame, aby ste nás pred vrátením tovaru kontaktovali prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, aby sme sa dohodli na najlepšom spôsobe vrátenia platby.

Ak výrobok nefunguje správne alebo nefunguje v súlade s vašimi očakávaniami, telefonicky kontaktujte našu technickú službu, kde vám naši poradcovia môžu pomôcť a poskytnúť potrebné informácie. Týmto spôsobom sa môžete vyhnúť prípadnému nesprávnemu používaniu a poškodeniu výrobku, rovnako ako prípadnému poškodeniu iných predmetov.

Pri výrobkoch, pri ktorých zistíme, že boli poškodené na základe nesprávneho alebo neprimeraného používania resp. zaobchádzania, ktoré nie je nevyhnutné na zistenie vlastností alebo funkcie výrobku, reklamácie nebudeme zohľadňovať. V prípade, ak si budete chcieť po zamietnutí reklamácie výrobok opäť prevziať, vám ho pošleme, pričom vám započítame náklady za doručenie výrobku. Výrobok si môžete vyzdvihnúť aj na našej adrese.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY (VADNÉ PLNENIE)

Predávajúci musí kupujúcemu doručiť tovar v súlade so zmluvou a je zodpovedný za svoje vadné plnenie.

Kedy hovoríme o vadnom plnení:

 • ak výrobok nemá vlastnosti, ktoré sú potrebné na jeho normálne používanie alebo prevádzku;
 • ak výrobok nemá vlastnosti, ktoré sú potrebné na špeciálne účely, na ktoré si ho kupujúci kupuje, hoci o nich predávajúci vedel resp. mal by o nich vedieť;
 • ak výrobok nemá vlastnosti a kvality, ktoré boli výslovne alebo mlčky dohodnuté resp. predpísané;
 • ak predávajúci dodal výrobok, ktorý nie je v zhode so vzorom alebo modelom, s výnimkou situácií, kedy bol vzor alebo model zobrazený len informatívne.

Vhodnosť výrobku na bežné používanie sa posudzuje s ohľadom na bežný výrobok rovnakého typu a s ohľadom na akékoľvek výroky predávajúceho o špecifikách výrobku, ktoré podal predávajúci alebo výrobca najmä prostredníctvom reklamy, prezentácie výrobku alebo informácií, ktoré boli uvedené na samotnom výrobku. Pri určovaní zodpovednosti za vadné plnenie sa používajú určenia zákona, ktorý určuje záväzky oboch strán.

Ako sa uplatní zodpovednosť za vady?

Kupujúci môže uplatniť svoje právo z dôvodu vadného plnenia v prípade, ak nás o chybe informuje v období 2 mesiacov od dňa, kedy bola vada objavená. Kupujúci musí v oznámení vadu presne opísať a umožniť nám, aby sme tovar prezreli. Oznámenie o vadnom plnení nám kupujúci môže podať aj osobne, pričom mu musíme vydať potvrdenie. Kupujúci môže oznámenie aj poslať do predajne, kde bol tovar kúpený alebo ho odovzdať prostredníctvom zástupcu predávajúceho, s ktorým uzatvoril zmluvu.

Kedy predávajúci nenesie zodpovednosť za vady?

Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady, ak sa vady na tovare preukážu až po uplynutí dvoch rokov od doručenia tovaru. Ak je predmetom zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim používaný tovar, predávajúci nenesie zodpovednosť za vady pri tovare, na ktorom sa  vady preukážu po uplynutí jedného roka od doručenia tovaru. Ak sa vada objaví v období šiestich mesiacov od doručenia, počíta sa s tým, že vada na tovare existovala už v čase doručenia.

ZÁRUKA

V prípade, že váš výrobok nefunguje tak, ako by mal, môžete uplatniť záruku. Na všetky elektronické zariadenia v našej ponuke máme záruku 24 mesiacov. Záruka začne plynúť s dňom prevzatia tovaru. Záruku môžete uplatniť so záručným listom, faktúrou a ďalšími dokumentmi, ktoré sú uvedené na faktúre. Máte nepotvrdený záručný list? Bez obáv! V takom prípade podľa článku 18 Zákona o ochrane spotrebiteľa Republiky Slovinsko nie je potrebné, aby predávajúci záručný list špeciálne potvrdil.

Záruka neplatí v prípade:

 • fyzického poškodenia výrobku;
 • opotrebovania výrobku spôsobeného jeho používaním;
 • chýb, ktoré vzniknú na základe nesprávneho, nevhodného alebo nedbalého používania výrobku.

V prípade, že opravy trvajú viac než 45 dní, vám výrobok vymeníme za nový. Ak to nie je možné, vrátime vám kúpnu cenu výrobku v plnej výške.

Ochrana údajov

Vaše osobné údaje budú v súlade s platnými predpismi starostlivo chránené. Údaje, získané pri objednávke tovaru, budú použité na posielanie ponúk, faktúr a na účely ďalšej obchodnej komunikácie medzi vami a predávajúcim. Za ochranu osobných údajov je zodpovedný aj sám používateľ a to tak, že sa postará o bezpečie svojho používateľského mena a hesla a o vhodnú ochranu svojho počítača pomocou antivírusového programu.

Dostupnosť informácií

Poskytovateľ sa zaväzuje kupujúcemu vždy poskytnúť nasledujúce informácie:

 • identitu spoločnosti (názov a sídlo spoločnosti, číslo registra),
 • kontaktné údaje, ktoré používateľovi umožňujú rýchlu a efektívnu komunikáciu (e-mail, telefónne číslo),
 • podstatné vlastnosti tovaru alebo služieb (spolu s popredajným servisom a zárukami),
 • konečnú cenu tovaru alebo služby spolu s DPH alebo spôsob prepočtu ceny, ak nie je kvôli povahe tovaru alebo služby možné cenu vopred vypočítať,
 • dostupnosť tovaru (každý výrobok alebo služba, ktorý je v ponuke na webovej stránke, by mal byť dostupný v rozumnom čase),
 • platobné podmienky, podmienky doručenia výrobku alebo vykonania služby (spôsob, miesto a čas doručenia),
 • informácie o možných dodatočných nákladoch na dopravu, za doručovanie alebo posielanie tovaru, alebo v prípade, že náklady nie je možné vopred vypočítať, musí predávajúci kupujúceho informovať o tom, že takého náklady môžu vzniknúť,
 • časová platnosť ponuky,
 • podmienky, termíny a postupy v prípade odstúpenia od zmluvy; okrem toho musí predávajúci poskytnúť informácie aj o tom, či a aké sú náklady za vrátenie tovaru,
 • vysvetlenie postupu v prípade sťažnosti, vrátane poskytnutia všetkých údajov o kontaktnej osobe alebo oddelení pre styk so zákazníkmi,
 • oboznámenie so zodpovednosťou za vecné chyby,
 • možnosť a podmienky popredajných služieb a dobrovoľné záruky, ak sú potrebné,
 • počas prípravy webovej stránky môžu vzniknúť chyby, na ktoré nemáme vplyv a nenesieme za ne zodpovednosť. V prípade veľkého rozdielu pri cene alebo technických údajoch vás na to pri vašej objednávke upozorníme.

Mimosúdne riešenie sporov a iných právnych prostriedkov

Predávajúci sa vynasnaží urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby urovnal akýkoľvek spor dohodou, a ak to nebude možné, právomoc rozhodovať o týchto sporoch bude mať príslušný súd v Ľubľane.

Informácie o zápise v registri s uvedením registra a číslom zápisu

2DIGIT, trgovina in storitve d.o.o.
Sídlo: Gorenjska cesta 24, 1234 Mengeš, Slowenia
Daňové číslo: SI19266847
Platca DPH: ÁNO
NACE: G47.910 – Zásielkový predaj alebo predaj cez internet

Platforma na riešenie sporov

Od 15. februára 2016 pripravuje Európska komisia platformu na mimosúdne riešenie sporov. Spotrebitelia tak majú možnosť spory ohľadom svojej internetovej objednávky najprv riešiť bez angažovania súdu. Platforma na riešenie sporov je k dispozícii na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Viac informácií o platforme na riešenie sporov je k dispozícii na webovej stránke http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-193_sl.htm .

Spoločnosť 2DIGIT d.o.o. v súlade s právnymi normami neuznáva žiadny iný subjekt mimosúdneho urovnania spotrebiteľských sporov než príslušný subjekt na riešenie spotrebiteľského sporu, ktorý spotrebiteľ môže začať v súlade so Zákonom o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

KOMUNIKÁCIA

2DIGIT d.o.o. sa bude s používateľom kontaktovať prostredníctvom komunikačných prostriedkov na diaľku len v prípade, ak sa tomu používateľ výslovne nebráni. Reklamné elektronické a/alebo SMS správy budú obsahovať nasledujúce elementy:

 • jasne a jednoznačne budú označené ako reklamné správy,
 • odosielateľ bude úplne evidentný,
 • rôzne akcie, promócie a iné marketingové metódy budú tak označené.

Rovnako budú jasne určené aj podmienky účasti v nich:

 • bude jasne predstavený spôsob odhlásenia sa od prijímania reklamných správ,
 • prianie používateľa, aby viac nedostával reklamné správy, bude spoločnosť 2DIGIT d.o.o. výslovne rešpektovať.

NÁZORY/KOMENTÁRE POUŽÍVATEĽOV

Názory, respektíve komentáre používateľov, rovnako ako recenzie výrobkov, ktoré zákazníci napíšu, sú súčasťou funkcionality obchodu, ktoré sú určené používateľskej komunite. Poskytovateľ umožňuje napísať názor ktorémukoľvek registrovanému používateľovi obchodu, pred konečným uverejnením ich poskytovateľ služieb skontroluje. Poskytovateľ nezverejní názory alebo príspevky, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom urážlivé, obscénne alebo podľa názoru používateľa nie sú užitočné pre ostatných používateľov a návštevníkov.

Poslaním názoru alebo komentára používateľ výslovne súhlasí s podmienkami používania a používateľovi dovoľuje zverejnenie časti alebo celého textu vo všetkých elektronických a iných médiách. Poskytovateľ má právo obsah používať bez časového obmedzenia na akékoľvek účely, ktoré sú v súlade s jeho obchodnými záujmami, vrátanie zverejnenia v reklamách alebo v iných marketingových komunikáciách. Autor komentára alebo názoru zároveň vyhlasuje a zaručuje, že je vlastníkom materiálnych a morálnych autorských práv k napísaným názorom a komentárom a že to právo bez časového obmedzenia prenáša na spoločnosť 2DIGIT d.o.o..

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť 2DIGIT d.o.o. rešpektuje a chráni vaše súkromie. V ďalšej časti si prečítajte, ako zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov opisuje zaobchádzanie s údajmi, ktoré nám zabezpečujú alebo zhromažďujú naše digitálne platformy, ktoré návštevníkom umožňujú prístup k našim webovým stránkam a používanie našich služieb. Táto politika ochrany osobných údajov je v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov a miestnymi právnymi predpismi.

Právny základ pre spracovanie údajov

Keď spracovávame vaše osobné údaje, ktoré potrebujeme na vytvorenie zmluvy alebo prípadnej zmluvy s vami, je právnym základom na spracovanie týchto osobných údajov to, že sú osobné údaje potrebné k uzatvoreniu alebo príprave obchodnej zmluvy s vami. Ak je právnym základom na spracovanie vašich údajov váš súhlas, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, avšak to nevplýva na zákonnosť spracovania zo strany spoločnosti 2DIGIT d.o.o. počas časového obdobia, kým súhlas odvoláte. Ak vaše osobné údaje poskytneme orgánom činným v trestnom konaní alebo iným štátnym orgánom, robíme to z dôvodu, že máme právnu povinnosť zdieľať vaše údaje.

Dôvod a účel zbierania osobných údajov zo strany spoločnosti 2DIGIT d.o.o.

Tu sú opísané hlavné kategórie údajov, ktoré zbiera spoločnosť 2DIGIT d.o.o. a hlavné účely zbierania údajov:

 • Ako súčasť všeobecných obchodných procesov spoločnosti 2DIGIT d.o.o.

Zbierame osobné údaje o návštevníkoch webovej stránky, zákazníkoch, dodávateľoch (vrátane tretích osôb, ktoré sú poskytovateľmi služieb). Údaje môžu zahŕňať meno jednotlivca, kontaktné a iné údaje, ktoré sú potrebné na obchodovanie s vami alebo vašou organizáciou.

 • Ako pomoc pri vašom dopyte

Môžete sa rozhodnúť, že súhlasíte so sprostredkovaním osobných údajov, vrátane svojho mena, e-mailovej adresy alebo iných kontaktných údajov, keď nás kontaktujete telefonicky, prostredníctvom e-mailu alebo poštou, použitím našich digitálnych platforiem alebo iných komunikačných kanálov. Tieto osobné údaje nám umožňujú reagovať na vašu potrebu po informáciách, pripraviť vhodné postupy, ponuku na nákup výrobkov a reagovať v prípade požiadaviek v súvislosti so zárukou alebo ohľadom iných požiadaviek.

 • Zákazníci a potenciálni zákazníci

Osobné údaje zákazníkov a potenciálnych zákazníkov, vrátane mien, kontaktných údajov, údajov o platobnom správaní a kreditných kartách, informáciách o úveroch a iné zhromažďujeme, keďže ich potrebujeme na obchodovanie s jednotlivcami alebo organizáciami. Údaje môžeme sprostredkovať našim logistickým partnerom, aby sa mohli postarať o objednávku vrátane samotného doručenia tovaru. Automatické zhromažďovanie údajov na digitálnych nástrojoch nám umožňuje starostlivosť o bezpečnosť používateľov našej webovej stránky.

 • Rozvoj obchodnej činnosti

Osobné údaje, ktoré nám zveríte alebo ktoré sú automaticky zozbierané na našich digitálnych nástrojoch, budú použité na lepšie spoznávanie používateľov našich výrobkov a riešení a budú základom pre relevantné správy a ponuky pri príležitostnom kontakte s vami. Osobné údaje budú použité na vylepšovanie výrobkov, postupov a webovej stránky.

 • Obchodná komunikácia

S vašim dovolením, ak je vyžadované, môžeme vaše osobné údaje použiť, aby sme vás informovali o obchodnej činnosti, výrobkoch a službách spoločnosti 2DIGIT d.o.o.. V prípade, že si neželáte, aby spoločnosť 2DIGIT d.o.o. týmto spôsobom používala vaše osobné údaje alebo ak si neželáte naďalej dostávať nové informácie, kedykoľvek sa môžete od zasielania noviniek odhlásiť. Na konci správy rôznych komunikačných kanálov nájdete adresu na odhlásenie. Ak sa chcete odhlásiť, môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom e-mailu alebo poštou. Vaše údaje vymažeme z našich systémov do dvoch mesiacov od prijatia odhlásenia s výnimkou situácií, kedy zaznamenávame a spracovávame vaše údaje na inom právnom základe než je váš súhlas.

 • Ankety pre návštevníkov a zákazníkov

Osobné údaje zákazníkov našej webovej stránky môžeme zbierať v podobe ankiet o službách a výrobkoch spoločnosti 2DIGIT d.o.o..

 • Rešpektovanie preferencií návštevníkov a zákazníkov

Osobné údaje návštevníkov našej webovej stránky alebo zákazníkov zhromažďujeme s účelom zabezpečenia konkrétnych výrobkov a rešpektovania záujmov našich zákazníkov.

 • Dodržiavanie právnych prepisov

Osobné údaje môžeme zbierať spôsobom, ako to vyžadujú a dovoľujú právne predpisy. S osobnými a inými údajmi, ktoré zozbierame, zaobchádzame ako s dôvernými a nepredáme ani nezdôveríme ich tretím osobám, okrem výnimiek, ktoré boli zmienené v tomto vyhlásení.

Ako zbierame vaše údaje

Údaje, ktoré nám zveríte, zbierame, keď nás kontaktujete kvôli výrobkom, službám alebo informáciám, prihlásite sa na našich webových stránkach, prispievate do konverzácií na verejných fórach alebo sa zúčastníte iných aktivít na našich digitálnych nástrojoch, reagujete na zákaznícke ankety alebo s nami komunikujete akýmkoľvek iným spôsobom. Údaje zbierame prostredníctvom rôznych technológií, napríklad prostredníctvom súborov cookie – odkaz na politiku používania súborov cookies.

Vaše osobné údaje neposkytujeme iným osobám s výnimkou nasledujúcich prípadov:

 • Ak súvisiace spoločnosti alebo tretie osoby vykonávajú služby v našom mene, napríklad odpovedajú na vaše požiadavky alebo doručujú balíky a služby zákazníkom a pod. Tieto spoločnosti majú zákaz používať vaše osobné údaje na iné účely ako na tie, ktoré sme od nich požadovali my alebo ich vyžadujú právne predpisy.
 • Keď zdieľame osobné údaje vo firme alebo s tretími osobami, aby sme zabezpečili bezpečie a ochranu našich zákazníkov, ochránili svoje práva a majetok v súlade s právnymi postupmi alebo v iných prípadoch, ak v dobrej viere veríme, že zverejnenie vyžadujú právne predpisy.

Vaša kontrola a vaše rozhodnutia

Umožňujeme vám určitú kontrolu a rozhodnutie ohľadom nášho zbierania, používania a zdieľania vašich údajov. Podľa miestnych právnych predpisov môže kontrola a rozhodovanie z vašej strany zahŕňať nasledujúce body:

 • Môžete zmeniť svoje rozhodnutie ohľadom predplatného, posielania noviniek a informácií.
 • Môžete sa rozhodnúť, či si od nás prajete dostávať obchodné správy o výrobkoch a službách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať.
 • Môžete sa rozhodnúť, či si prajete prijímať oznámenia z cielenej reklamy reklamných sietí, poskytovateľov výmeny informácií , trhovej analýzy a iných služieb.
 • Môžete požadovať aj prístup k vašim osobným údajom, ktoré uchovávame, s účelom opraviť nepresné alebo neúplné informácie a v konkrétnych prípadoch môžete aj požadovať, aby sme údaje, ktoré si o vás uschovávame, vymazali zo svojej evidencie (práva fyzických osôb).

Môžete uplatniť alebo požadovať prístup ku svojim osobným údajom tak, že nám zavoláte alebo nás písomne kontaktujete a postupujete podľa obdržaných pokynov. Prosíme, rešpektujte fakt, že vám možno nebudeme môcť zabezpečiť niektoré výrobky a služby, ak nám nedovolíte ukladať vaše osobné údaje, rovnako ako niektoré naše služby možno nebudú môcť zohľadňovať vaše záujmy a preferencie. Ak máte akékoľvek otázky o presne určených osobných údajoch o vás, ktoré spracovávame alebo ukladáme, kontaktujte spoločnosť 2DIGIT d.o.o. písomnou formou. Na vašu požiadavku odpovieme v období jedného mesiaca s možnosťou predĺženia termínu o ďalší mesiac. V prípade, že termín predĺžime, vás o tom informujeme v období jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti.

Bezpečnosť, integrita a uchovávanie údajov

Bezpečnosť, integrita a dôvernosť vašich údajov sú pre nás obzvlášť dôležité. Naša skupina vykonáva technické, administratívne a fyzické bezpečnostné opatrenia, ktoré sú určené na ochranu údajov pred neoprávneným prístupom, zverejnením, použitím alebo zmenením. Naše bezpečnostné opatrenia pravidelne kontrolujeme, aby sme zvážili najnovšie technológie a metódy. Vezmite prosím do úvahy, že napriek všetkým našim snahám žiadne bezpečnostné opatrenia nie sú dokonalé alebo také, žeby nebolo možné ich obísť. Vaše osobné údaje budeme uschovávať tak dlho, ako je potrebné pre účely, ktoré sú uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov s výnimkou situácií, ak je potrebné dlhšie obdobie uchovávania údajov alebo aj to dovoľujú právne predpisy. Informáciu budeme pravidelne aktualizovať, aby bola stále aktuálna.

Zmeny vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie môžeme príležitostne zmeniť tak, aby sme ho prispôsobili najnovším technológiám, postupom uplatňovaným v jednotlivých odvetviach, požiadavkám právnych predpisov alebo iným účelom. Na našich digitálnych platformách bude zverejnená platná verzia vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Odporúčame vám pravidelne sledovať Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. V prípade, ak to vyžadujú platné právne predpisy, budeme pred zmenami požadovať váš súhlas.

Poznámky a otázky

Ak máte poznámku alebo otázku ohľadom zásad o ochrane osobných údajov, písomne kontaktujte spoločnosť 2DIGIT d.o.o.. V prípade, že nie ste spokojní so spôsobom, ako sa zaobchádza s vašimi osobnými údajmi, môžete podať sťažnosť. Údaje nájdete v kontaktných informáciách na konci tohto vyhlásenia. V prípade, že ste podali sťažnosť, musíte vaše kontaktné údaje poskytnúť spoločnosti 2DIGIT d.o.o.. Vašou sťažnosťou sa začneme zaoberať a odpovieme na ňu do 30 dní. Ak si myslíte, že spoločnosť 2DIGIT d.o.o. sťažnosť nevyriešila vhodným spôsobom, môžete podať sťažnosť Zmocnencovi pre informácie – Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ľubľana, Slovinsko gp.ip(at)ip-rs.si, https://www.ip-rs.si/

Súkromie a súbory cookie

Osobné údaje našich používateľov sú jednou z oblastí, ktorým venujeme špeciálnu pozornosť a starostlivosť. Staráme sa o to, aby boli vaše požiadavky nielen splnené, ale v prípade potreby aj presiahnuté, keďže si uvedomujeme, ako veľmi je táto oblasť citlivá.

Správca internetového obchodu hanksome.sk, 2DIGIT d.o.o. je v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov Republiky Slovinsko (ZVOP-1) viazaný k ochrane osobných údajov svojich používateľov.

Pre potreby podnikania zbiera Hanksome.sk nasledujúce údaje o používateľovi:

 • meno a priezvisko;
 • doručovacia adresa;
 • firma resp. názov právnickej osoby (v prípade, že je používateľ právnická osoba);
 • daňové číslo právnickej osoby (v prípade, že je používateľ právnická osoba);
 • e-mailová adresa (používateľské meno);
 • heslo v šifrovanej podobe;
 • kontaktné telefónne číslo;
 • krajina pobytu;
 • iné údaje, ktoré používateľ dobrovoľne doplní do formuláru v internetovom obchode;
 • iné údaje, ktoré používateľ následne dobrovoľne doplní do svojho profilu.

Predávajúci nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré vnesú do systému používatelia. Pre potreby zabezpečenia bezpečnosti sa zbierajú aj IP adresy, z ktorých používatelia navštevujú internetovú stránku. Každému používateľovi je na začiatku návštevy internetovej stránky pridelená cookies relácia na identifikáciu a sledovanie nákupného košíka. Hanksome.sk na váš počítač okrem iného uloží aj iné cookies, ako sú: identifikačné číslo používateľa v šifrovanej podobe (na rozpoznanie používateľa pri ďalšej návšteve), hodnotenia výrobkov (aby ste vedeli, ktoré výrobky ste už hodnotili) a cookies systému Google Analytics (analýza návštev internetovej stránky).

Všetky zmienené údaje, okrem cookie súborov, sa trvalo ukladajú na serveri hanksome.sk. Cookies relácie sa do serverovej pamäte ukladajú len na čas trvania návštevy a po jednej hodine neakivity sa vymažú, trvalé cookie súbory sa ukladajú na počítač návštevníka.

Realizácia ochrany súkromia

Spoločnosť 2DIGIT d.o.o. prijala Zásady o ochrane osobných údajov. Všetci zamestnanci vo firme, ktorí akýmkoľvek spôsobom prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi, sú oboznámení s obsahom Zásad o ochrane osobných údajov.

Právo na informácie

Máte právo na bezplatné informácie o vašich osobných údajoch, ktoré máme k dispozícii, rovnako ako aj právo na nahliadnutie do nich, opravy alebo vymazanie týchto informácií. V prípade, že máte otázky ohľadom vymazania alebo používania vašich údajov, napíšte nám na e-mailovú adresu [email protected] alebo nám pošlite žiadosť poštou na adresu spoločnosti 2DIGIT d.o.o..

Oznámenia o stave objednávky: vyhradzujeme si právo kontaktovať vás ohľadom stavu vašej objednávky na vaše telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. V prípade, že objednávku neprevezmete viac než 5 dní, vyhradzujeme si právo telefonicky vás kontaktovať ako pripomienky na vyzdvihnutie tovaru.

Oznámenia po prijatej objednávke: vaša používateľská skúsenosť je pre nás dôležitá, preto vám po prijatí objednávky náš referent zavolá, aby zistil, či ste boli s nákupom a výrobkom spokojní. Ak si budete priať, náš referent vás oboznámi aj s ďalšími výhodami, ktoré môžete získať a využiť pri opätovnom nákupe v internetovom obchode. V takom prípade budete na vaše telefónne číslo a na vašu e-mailovú adresu pravidelne dostávať elektronické a SMS správy o akciách v spoločnosti. Váš súhlas môžete kedykoľvek zrušiť tak, že nám to oznámite na našu e-mailovú adresu [email protected] alebo sa od prijímania noviniek odhlásite kliknutím na „odhlásenie“. Rovnako si v rámci našej činnosti vyhradzujeme právo na to, aby sme sa vás spýtali na vašu frekvenciu návštev na našej internetovej stránke. Váš názor použijeme na vylepšenie webovej stránky a používateľskej skúsenosti. V prípade, že vyplníte propagačné formuláre (zľavové kupóny) na sociálnych sieťach, budete na vašu e-mailovú adresu dostávať správy, prostredníctvom ktorých vás budeme pravidelne informovať o možnostiach využívania zľavových kupónov. Ak si neprajete dostávať tieto oznámenia, môžete sa od nich odhlásiť rovnakým spôsobom, aký je opísaný vyššie.

Mám právo od spoločnosti 2DIGIT d.o.o. ako správcu osobných údajov kedykoľvek požadovať prístup k osobným údajom a nasledujúce informácie:

 • účel spracovania,
 • typy osobných údajov, používateľov alebo kategórie používateľov, ktorým boli alebo budú sprístupnené osobné údaje, najmä používateľov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách,
 • plánované obdobie, počas ktorého budú uchovávané moje osobné údaje alebo, ak to nie je možné, meradlá, ktoré sa používajú na určenie tohto obdobia,
 • skutočnosť, že prichádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania,
 • dôvody, význam a očakávané následky takéhoto spracovania pre jednotlivca,
 • jednu (bezplatnú) kópiu osobných údajov v podobe, ktorú si sám určím (v prípade, že je žiadosť podaná prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov a nepožadujem iný spôsob, bude mi kópia vyhotovená v elektronickej podobe), v prípade, ak požadujem ďalšie kópie, môže mi prevádzkovateľ zaúčtovať primeraný poplatok s ohľadom na svoje náklady,
 • opravu nepresných osobných údajov.

Právo, že od spoločnosti 2DIGIT d.o.o. ako správcu osobných údajov môžem kedykoľvek požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov, ak:

 • popieram presnosť osobných údajov za obdobie, ktoré správcovi údajov umožňuje overiť správnosť osobných údajov,
 • je spracovanie údajov nezákonné, a nesúhlasím s vymazaním osobných údajov, namiesto toho požadujem obmedzenie ich používania,
 • správca osobných údajov ich viac nepotrebuje na účely spracovania, avšak ja ich potrebujem na určenie, vykonávanie alebo obhájenie právnych nárokov,
 • vymazanie všetkých osobných údajov (právo na výmaz/právo byť zabudnutý), v prípade, ak sú splnené podmienky z článku 17 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, predovšetkým v prípade, ak odvolám dovolenie na spracovanie osobných údajov,
 • výpis osobných údajov v štruktúrovanom, všeobecne používanom a strojom čitateľnom formáte s právom poskytnúť tieto informácie inému správcovi bez toho, aby mi v tom pôvodný správca bránil,
 • ukončenie používania osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane vytvárania profilovania,
 • nechcem byť predmetom žiadneho rozhodnutia, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré má na mňa právne účinky alebo sa ma podobným spôsobom dotýka v prípade, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 22 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov,
 • právo podať sťažnosť na správcu osobných údajov pri zmocnencovi pre informácie v prípade, ak sa domnievam, že je spracovanie mojich osobných údajov v rozpore so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov.

Postup pri uplatňovaní práv

Som oboznámený s tým, že všetky vyššie uvedené požiadavky, ktoré sa týkajú uplatňovania mojich práv v súvislosti s mojimi osobnými údajmi, môžem písomne ​​oznámiť správcovi na e-mailovú adresu [email protected].

Som oboznámený s tým, že v prípade potreby spoľahlivej identifikácie pri uplatňovaní práv ohľadom osobných údajov môže správca odo mňa požadovať dodatočné informácie a môže odmietnuť konať len v prípade, ak preukáže, že ma nebolo možné spoľahlivo identifikovať.

O súboroch cookie

Čo sú cookie súbory a prečo sú užitočné?

Súbor cookie je krátky text, ktorý webová stránka pri vašej návšteve zašle do vášho prehliadača. Týmto spôsobom vás webová stránka rozpozná, zapamätá si informácie o vašej návšteve a poskytne vám príjemnejšie a jednoduchšie používanie internetových služieb. Pomocou cookie súborov prispôsobujeme obsah našej webovej stránky, zapamätáme si vaše preferencie a zaznamenáme návštevy nášho internetového obchodu. Prehliadanie nášho internetového obchodu je vďaka cookies pohodlnejšie, rýchlejšie a efektívnejšie.

Zakázanie cookies

Vy rozhodujete, či na vašom zariadení povolíte ukladanie cookies. Nastavenia súborov cookie môžete kontrolovať a meniť vo svojom internetovom prehliadači.

Ak si prajete získať viac informácií o nastaveniach cookies, vyberte si internetový prehliadač, ktorý používate.

 • Chrome
 • Firefox
 • Opera
 • Internet Explorer 9
 • Internet Explorer 7 a 8
 • Safari

Ak zmeníte alebo vymažete datotéku s cookies z vášho prehliadača, zmeníte alebo aktualizujete váš prehliadač alebo zariadenie, možno budete musieť opäť zakázať súbory cookie. Postup, ako spravovať a vymazávať cookies je rozličný pri každom prehliadači. Ak potrebujete pomoc, môžete ju vyhľadať v Nápovede alebo Pomoci prehliadača. Ak chcete vypnúť sledovanie Google Analytics, môžete ho zakázať aj na nasledujúcej adrese https://marketingplatform.google.com/about/.